--
Lallai! Wannan fa shi ne garin neman gira, a garin neman maganin kishiya mai magani ya mata ciki!

Lallai! Wannan fa shi ne garin neman gira, a garin neman maganin kishiya mai magani ya mata ciki!

>Lallai! Wannan fa shi ne garin neman gira, a garin neman maganin kishiya mai magani ya mata ciki!


Ga yadda alamarin ya kasance 

👇👇

Danna 

👇

https://youtu.be/xZr3aXG3NNY

LINK SOURCE, FREEDOM RADIO KANO VIA YOUTUBE SEARCH 


0 Response to "Lallai! Wannan fa shi ne garin neman gira, a garin neman maganin kishiya mai magani ya mata ciki!"

Post a Comment