--
Dukkan Shafukan Abude Suke: Kuje ku Cike Tallafin Nan Guda Hudu Kafin Watan Nan Ya Kare NYFB, NYIF, AGSMIES,  CBN TIES, Kowanne Shafin Abude Yake Kafin Arufe

Dukkan Shafukan Abude Suke: Kuje ku Cike Tallafin Nan Guda Hudu Kafin Watan Nan Ya Kare NYFB, NYIF, AGSMIES, CBN TIES, Kowanne Shafin Abude Yake Kafin Arufe

>


Har yanzu suna bude wanda basu cika ba su cike


Nibs Loan Nmfb Non-interest Loan:

https://nibloans.nmfb.com.ng/noninterestlendingtcfhousehold


NYIF LOAN

https://nyif.nmfb.com.ng/


CBN TIES

https://cbnties.com.ng/register


AGSMIES LOAN

https://agsmeisapp.nmfb.com.ng/

0 Response to "Dukkan Shafukan Abude Suke: Kuje ku Cike Tallafin Nan Guda Hudu Kafin Watan Nan Ya Kare NYFB, NYIF, AGSMIES, CBN TIES, Kowanne Shafin Abude Yake Kafin Arufe"

Post a Comment